01 3 / 2013

photosbymia:

“Balanced”

photosbymia:

“Balanced”

27 2 / 2013

(Source: photosbymia)

09 7 / 2012

Took this while in San Francisco <3

Took this while in San Francisco <3

03 6 / 2012

"Reflecting"

"Reflecting"

03 6 / 2012

03 6 / 2012

03 6 / 2012

03 6 / 2012

"Grounded"

"Grounded"

03 6 / 2012

03 6 / 2012

"Balanced"

"Balanced"